Stichting Voorleesexpress

De Voorlees Express stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. We stellen ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren – op hun eigen manier. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven.

Daarnaast versterken we het partnerschap tussen school en ouders. Zo nemen ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen én versterken.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de site;

http://voorleesexpress.nl/locatie/dordrecht

Stichting Via Lumina

Onder het mom van de kunst van vriendschap is er in Dordrecht een plek te vinden waar creativiteit en welzijn samenkomen. Op de Voorstraat Noord bevindt zich een stichting met de naam Via Lumina. Deze non-profitorganisatie zet zich in voor jongeren en volwassenen, die net even anders zijn, zoals mensen met autisme en mensen met een psychiatrische achtergrond.

De vrijwilligers van deze stichting geven met creatieve projecten, een Outsider Art galerie en gezellige cafe’s invulling aan de vrijetijdsbesteding van deze groep.

De activiteiten vergroten het zelfvertrouwen en bevorderen de integratie van mensen, voor wie dit niet vanzelfsprekend is.